Aktualności

Odzież ostrzegawcza — dla kogo i kiedy nosić?

Odzież ostrzegawcza — dla kogo i kiedy nosić?

Pracodawcy muszą swoim pracownikom zapewnić środki ochrony indywidualnej, o czym wspomina art. 2376 kodeksu pracy (Dz. U. 1974 Nr 24 poz. 141). Z aktu prawnego można wywnioskować, że odzież ostrzegawcza powinna zostać dostarczona nieodpłatnie, co każdemu pracownikowi ma zapewniać bezpieczeństwo przed szkodliwymi warunkami oraz czynnikami groźnymi dla ludzkiego zdrowia i życia. Dla kogo przeznaczone są te środki ochrony indywidualnej i kiedy je nosić?

Kiedy nosić odzież ostrzegawczą?

Z każdym rokiem rośnie liczba wypadków przy zakładach pracy oraz miejscach objętych robotami w terenie. Część z nich kończy się tragicznie, dlatego by im zapobiec, pracodawcy muszą zapewnić swoim pracownikom środki ochrony indywidualnej w formie odzieży ostrzegawczej z elementami odblaskowymi. Stosowanie jej jest konieczne nie tylko w przypadku drogowców, ale również pracowników z innych branż, gdzie obecne są czynniki ryzyka i zachodzi potrzeba ochrony ludzkiego zdrowia i życia.

Dla kogo jest odzież ostrzegawcza?

Jest ona przeznaczona przede wszystkim pracownikom przebywającym w miejscach, gdzie istnieje ryzyko niebezpieczeństwa związanego z ruchem pojazdów lub innych zagrożeń na drodze. Dzięki swoim odblaskowym elementom odzież ostrzegawcza pozwala zaalarmować kierowców o obecności pracowników, co chroni ich przed potrąceniem. Dzięki niej może znacznie poprawić się bezpieczeństwo pracy, co doprowadzi do ogólnego zmniejszenia się liczby wypadków.

Odzież ostrzegawcza musi być noszona zarówno w dzień, jak i w nocy. Korzystają z niej ratownicy medyczni, strażacy, a także pracownicy wykonujący obowiązki służbowe przy drogach, autostradach, torowiskach kolejowych, tramwajowych oraz tam, gdzie prace prowadzone są w sąsiedztwie poruszających się maszyn. Może być ona też stosowana przez kierowców samochodów ciężarowych i osobowych w sytuacjach, gdy zachodzi potrzeba wyjścia z pojazdu na drodze, na której odbywa się ruch uliczny.

Ostrzegawcza odzież jest ściśle związana ze szkoleniem z zakresu BHP. Edukacja pozwala lepiej zrozumieć znaczenie środków ochrony indywidualnej i ich poprawne wykorzystanie, dlatego warto skorzystać z usług Bioconcept BHP.

Projekt strony FlippStudio