Szkolenia BHP Warszawa Cennik

Szkolenia BHP Warszawa Cennik

Kto pokrywa koszty szkolenia BHP ?

Zgodnie z przepisami Kodeksu pracy szkolenia z zakresu BHP odbywają się w czasie pracy i na koszt pracodawcy, co oznacza, że zarówno szkolenia wstępne jak i okresowe wliczane są do czasu pracy pracownika. Jeżeli szkolenie odbywa się poza ustalonymi godzinami pracy za ten czas przysługuje pracownikowi wynagrodzenie powiększone o dodatek za pracę w godzinach nadliczbowych lub czas wolny.

Obowiązkiem każdego pracodawcy jest zapewnienie swoim pracownikom bezpiecznego środowiska pracy. W tym celu organizuje się szkolenia BHP, na których pracownicy poznają niezbędne informacje dotyczące ewentualnych zagrożeń wynikających z pracy na konkretnym stanowisku. Podczas nich dowiadują się jak korzystać z poszczególnych narzędzi, urządzeń oraz maszyn, a także jak poprawnie poruszać się po obiekcie i pomieszczeniach w zakładzie.

Szkolenia wstępne z bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczą każdego pracownika, który nie jest jeszcze formalnie zatrudniony. Dzielą się one na instruktaż ogólny oraz stanowiskowy, a ich okres ważności uzależniony jest od stanowiska, które zajmuje pracownik. Zgodnie z przepisami wynoszą one:

  • pół roku dla kierowników, brygadzistów i innych tego rodzaju stanowisk,
  • rok – dla pozostałych grup.

Pierwsze szkolenie okresowe BHP należy odbyć do roku od dnia zatrudnienia. Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach kierowniczych wykonują je w ciągu pół roku. Z jaką częstotliwością należy je później powtarzać? To zależy od rodzaju stanowiska pracy.

Ważność szkoleń okresowych w dziedzinie BHP:

  • Pracownicy administracyjno-biurowi powtarzają szkolenie raz na 6 lat (dotyczy w szczególności zakładów pracy, gdzie rodzaj przeważającej działalności pracodawcy znajduje się w grupie działalności, dla której ustalono co najmniej trzecią kategorię ryzyka w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (art. 2373 § 22 Kodeksu pracy).
  • Pracownicy inżynieryjno-techniczni raz na 5 lat.
  • Kadra robotnicza — raz na 3 lata, chyba że wykonują prace szczególnie niebezpieczne, wtedy muszą je powtarzać co roku.
  • Pracownicy, których charakter pracy wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne albo z odpowiedzialnością w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy — powtarzają raz na 5 lat.
  • Szkolenie okresowe dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach kierowniczych — raz na 5 lat.
  • Szkolenie okresowe dla pracowników służby BHP — raz na 5 lat

Czytelna strona i korzystne ceny

Zgodnie z powyższym, dla samego pracodawcy niezwykle istotna będzie cena za obsługę. Rozumiemy to, dlatego stworzyliśmy cennik za usługi BHP — są one tanie, więc niezwykle korzystne finansowo biorąc pod uwagę obecną sytuację gospodarczą w naszym kraju. Wszystkie z nich prowadzimy w Warszawie — dedykujemy je przedsiębiorstwom znajdującym się na terenie m.in. Sochaczewa, Bemowa i Bielan.

Zadbaliśmy, by strona, na której znajduje się nasz cennik szkoleń BHP, zaprojektowana była w sposób czytelny dla każdego użytkownika. Dzieli się ona na trzy sekcje: dane kontaktowe, rodzaj usługi oraz cenę za szkolenie. Jak widzisz, możesz wybrać pojedynczy rodzaj szkolenia, który obejmuje cenę za osobę widoczną w cenniku lub zdecydować się na kompleksową obsługę, czyli koszty miesięczne, co jest niezwykle tanim rozwiązaniem.

Profesjonalna obsługa firm

Interesują Cię tanie szkolenia BHP? Zatem zapraszamy do zapoznania się z naszym cennikiem. Warto skorzystać z naszych usług, tym bardziej że przedsiębiorca nie musi tworzyć czy też mieć stanowiska z bezpieczeństwa i higieny pracy — poszczególne zadania można powierzyć nam, czyli zewnętrznym specjalistom. W celu omówienia szczegółów oraz cen za nasze tanie usługi zachęcamy do skontaktowania się z nami telefonicznie lub mailowo!

 

Rodzaj szkolenia Cena
Szkolenie wstępne BHP (instruktaż ogólny) 60/osoba
Szkolenie okresowe BHP dla pracowników na stanowiskach robotniczych 100/osoba
Szkolenie okresowe BHP dla pracowników na stanowiskach administracyjno biurowych 90/osoba
Szkolenie okresowe BHP dla pracowników inżynieryjno – technicznych 120/osoba
Szkolenie okresowe BHP dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami 160/osoba
Szkolenie PPOŻ 80/osoba
Kompleksowa obsługa firmy w zakresie BHP Od 100 PLN/miesięcznie
Projekt strony FlippStudio