Kadra

Nasi specjaliści posiadają stosowne kwalifikacje określone przepisami pozwalające na obsługę podmiotów gospodarczych jako służby zewnętrzne w zakresie bhp, ppoż i ochrony środowiska.

Zatrudniamy

Specjalistów ds. BHP
Specjalistów ds. BHP
Specjalistów ds. P. POŻ
Specjalistów ds. P. POŻ
Specjalistów ds. ochrony środowiska
Specjalistów ds. ochrony środowiska

W myśl Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. z póź. zmianami w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy specjalistą do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy może być osoba posiadająca wyższe wykształcenie o kierunku lub specjalności w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy albo studia podyplomowe w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 25 pażdziernika 2005r. z póź. zmianami w sprawie wymagań kwalifikacyjnych oraz szkoleń ochrony przeciwpożarowej i osób wykonujących czynność i z zakresu ochrony przeciwpożarowe (Dz.U. z 2005 r. Nr 215,poz. 1823) – specjalistą ds. ochrony przeciwpożarowej może być osoba posiadająca wykształcenie wyższe oraz ukończone szkolenie specjalistów ochrony przeciwpożarowej zorganizowane przez Szkołę Główną Służby Pożarniczej w Warszawie

mgr inż. Tomasz Dłużniewski

Wykształcenie:

  • studia magisterskie na kierunku Ochrona Środowiska o specjalności Ochrona Wód i Zagospodarowanie Odpadów,
  • studia podyplomowe z zakresu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy o profilu pedagogicznym,
  • szkolenie specjalistów ochrony przeciwpożarowej,
  • studia inżynierskie na kierunku Rolniczym o specjalności Ochrona Roślin.
Projekt strony FlippStudio