Aktualności

BHP kierowcy zawodowego – przepisy

BHP kierowcy zawodowego – przepisy

To grupa zawodowa szczególnie narażona na niebezpieczeństwo. Dlatego w ich przypadku znajomość zasad BHP jest kluczowa. Do głównych aktów prawnych zalicza się: Ustawę z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, Ustawę z dnia 20 marca 2009 r. o kierujących pojazdami, Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 stycznia 2003 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów i zakresu ich niezbędnego wyposażenia oraz Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 grudnia 2020 r. w sprawie szkolenia kierowców.

Przepisy BHP a czas pracy kierowcy zawodowego

Przy tej formie zatrudnienia niezwykle ważne jest przestrzeganie czasu pracy oraz norm prowadzenia środka transportu. Długość kierowcy zawodowego w dyspozycji pracodawcy określana jest za pomocą tachografu umieszczanego w pojeździe. Osoba zatrudniona powinna także rejestrować pozostałe czynności poza jazdą, co wynika z faktu, iż tachograf nie zapisuje, kiedy jest ona w pracy. Przepisy BHP obejmują również normy wskazujące na liczbę godzin, w których można prowadzić pojazd:

• jazda ciągła — do 4,5 godziny, po których następuje 45-minutowa przerwa,
• jazda dzienna — do 9 godzin i 2 razy w tygodniu maksymalnie do 10 godzin,
• jazda tygodniowa — do 56 godzin,
• jazda dwutygodniowa — do 90 godzin.

Gdy praca wykonywana jest przez 4 godziny w okresie nocnym, czyli między 24:00 a 7:00, czas pracy nie może być dłuższy od 10 godzin. Dodatkowo kierowca powinien odpoczywać przez przynajmniej 11 godzin dobowo oraz 35 godzin tygodniowo.

Obowiązki kierowców zawodowych

Muszą oni regularnie przechodzić badania lekarskie w celu sprawdzenia, czy są zdolni do dalszego wykonywania pracy. W ich przypadku ważne są również testy psychologiczne. Czas ważności badań lekarskich dla kierowców zawodowych wynosi 5 lat, jednak w określonych przypadkach (np. z racji wieku) lekarz może skrócić okres ich obowiązywania. Ważny jest też zakup odzieży ochronnej i sprawdzenie stanu pojazdu przed każdym wyjazdem.

Szkolenia

Zawodowi kierowcy są narażeni na dodatkowe zagrożenia. Dlatego warto skorzystać z profesjonalnych szkoleń BHP, gdzie przekazywane są im informacje o bezpieczeństwie podczas jazdy, bezpieczeństwie podczas załadunku i rozładunku czy udzielaniu pierwszej pomocy. Sprawdź ofertę Bioconcept BHP!

Projekt strony FlippStudio