Aktualności

Ochrona pracownika zimą

Ochrona pracownika zimą

Wykonywanie obowiązków służbowych na zewnątrz w grudniu, styczniu oraz lutym jest nie lada wyzwaniem. Zima to okres, kiedy temperatura sięga nierzadko ujemnych wartości, a częste opady uniemożliwiają realizację nawet podstawowych zadań. W środowisku zawodowym obowiązują przepisy BHP oraz zapisy wynikające z prawa, które obligują zatrudniającego do odpowiedniej ochrony pracowników zimą.

Zabezpieczenie pracowników w okresie zimowym

Przestrzeganie zasad BHP wśród zatrudnionych, którzy również zimą wykonują swoje obowiązki na zewnątrz, jest kluczem do efektywnego, ale przede wszystkim prawidłowego i niezagrażającego życiu lub zdrowiu działania. Firmy, które zatrudniają osoby do pracy na zewnątrz również wówczas, gdy temperatura spada poniżej zera, muszą zapewnić odpowiednie wyposażenie oraz wszelkie niezbędne środki bezpieczeństwa.

Ochrona pracownika zimą uwzględnia także dostarczenie mu odpowiedniego wyposażenia: odzieży i obuwia BHP dostosowanego do warunków panujących na zewnątrz. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28.05.1996 mówi również o zapewnianiu ciepłych napojów oraz posiłków regeneracyjnych dla tych osób, które w otwartej przestrzeni wykonują zadania służbowe o wzmożonej intensywności.

Zimowe BHP – jak przygotować schronienie?

Miejsce wykonywania obowiązków służbowych, które jest ulokowane na zewnątrz, powinno być też wyposażone w strefy, pozwalające na ogrzanie się bądź schronienie w przypadku nagłych opadów atmosferycznych. Zgodnie z art. 45 pkt. 4 rozporządzenia w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, zatrudniający musi zapewnić specjalne pomieszczenie o powierzchni nie mniejszej niż 8 m2. Temperatura w takiej przestrzeni powinna minimalnie wynosić 16 stopni Celsjusza, a infrastruktura wewnątrz obiektu powinna pozwalać na przygotowanie ciepłego posiłku.

W przypadku, gdy zorganizowanie takiego schronienia z różnych względów nie jest możliwe, pracodawca ma obowiązek zapewnić mobilne źródła ciepła, przy których zatrudnione osoby będą mogły się ogrzać. Mogą to być np. koksowniki.

Projekt strony FlippStudio