Aktualności

Jak wygląda szkolenie BHP w zakładzie pracy?

Jak wygląda szkolenie BHP w zakładzie pracy?

Do jednych z obowiązków pracodawcy zalicza się ochrona zdrowia oraz życia zatrudnionych pracowników. Z tego względu musi on zapewnić bezpieczne oraz higieniczne warunki pracy, co oznacza konieczność zorganizowania przez niego szkolenia BHP, podczas którego osoby zatrudnione poznają nie tylko specyfikę swojej pracy, ale również zagrożenia z tym związane. Jak wygląda cały proces nauki? Ile trwa i jak długo jest ważny?

Z czego składa się szkolenie BHP?

Podczas przekazania wiedzy dotyczącej bezpieczeństwa i higieny pracy na danym stanowisku, pracownik poznaje specyfikę swojego stanowiska oraz rodzaje zagrożeń, które wiążą się z wykonywaniem danego zawodu. Sam proces nauki dzieli się na dwa etapy, które obowiązkowo muszą być realizowane podczas godzin pracy osób zatrudnionych. Pierwszą częścią jest średnio dwugodzinny instruktaż ogólny w formie wykładu, podczas którego pracownicy zapoznawani są z przepisami Kodeksu pracy w obrębie BHP, wewnętrznym regulaminem przedsiębiorstwa oraz z zasadami udzielania pierwszej pomocy. Drugą częścią jest z kolei szkolenie stanowiskowe, na którym pracownicy uczą się obsługi danego sprzętu, a także jak chronić się przed zagrożeniami związanymi z konkretnym zawodem.

Ile trwa szkolenie BHP?

Otóż tematy, które są poruszane podczas takiego instruktażu, rozpisane zostały na 3 godziny lekcyjne w przypadku szkolenia ogólnego, czyli na 2 godziny i 15 minut zegarowych. Znacznie dłużej trwa jednak instruktaż stanowiskowy, ponieważ określa się, iż powinien on trwać przynajmniej 8 godzin lekcyjnych. Tyle właśnie czasu muszą poświęcić m.in. pracownicy administracyjno-biurowi czy osoby na stanowiskach robotniczych. Z kolei czas szkolenia dla pracowników inżynieryjno-technicznych został określony na 16 godzin lekcyjnych, a dla pracowników służby bezpieczeństwa i higieny pracy – na 32 godziny lekcyjne.

Jak często powinno przeprowadzać się szkolenia BHP?

Zaświadczenia uzyskane po przebytym egzaminie z bezpieczeństwa i higieny pracy mają swoją ważność, która jest zależna od rodzaju stanowiska. Dla przykładu kierownicy muszą powtarzać szkolenia wstępne średnio co pół roku, a okresowe co 5 lat. W przypadku pracowników administracyjno-biurowych ważność nauki wstępnej wynosi 1 rok, a okresowej 6 lat.

Projekt strony FlippStudio