Aktualności

BHP – wiadomości ogólne

BHP – wiadomości ogólne

Osoby, które prowadzą własny biznes, obarczone są ogromną odpowiedzialnością. Sposób organizacji miejsca pracy ściśle podlega rozmaitym przepisom, których nieprawidłowe przestrzeganie może prowadzić do przykrych konsekwencji, w tym finansowych. Z tego względu często uczula się właścicieli firm o konieczności rzetelnego przeprowadzania szkoleń BHP, stanowiskowych, ppoż. oraz wszelkich innych, które determinują bezpieczeństwo pracowników w zakładzie.

Czy warto korzystać z outsourcingu usług BHP?

Mali i średni przedsiębiorcy, którzy zatrudniają dziesiątki osób, mogą miewać trudności z zapanowaniem nad kwestiami BHP we własnym zakresie. Zadania związane z bezpieczeństwem i higieną pracy wiążą się z prowadzeniem obszernej dokumentacji, analizą ryzyka zawodowego, cyklicznym przeprowadzaniem szkoleń wstępnych, okresowych, przeciwpożarowych, stanowiskowych i innych, a także ze stałym obserwowaniem zmian w polskim ustawodawstwie.

Aby móc odciążyć pracodawców od obowiązków tego typu, proponujemy zewnętrzne usługi i szkolenia BHP dla firm. Działamy na terenie Sochaczewa oraz Warszawy Białołęki, Żoliborza, Woli, Targówka, Bemowa, Bielan i innych rejonów stolicy.

Świadczymy pomoc w zakresie przeprowadzania szkoleń, sporządzania instrukcji stanowiskowych i przeciwpożarowych, stałego nadzoru oraz kompleksowego doradztwa. Wdrażamy działania, które mają na celu zminimalizowanie ryzyka związanego z występowaniem wypadków wśród pracowników, a w przypadku, gdy już do takiego dojdzie – bierzemy udział w postępowaniu. Warto skorzystać z naszych zewnętrznych usług dla firm – współpraca z Bioconcept BHP wiąże się ze sprawną organizacją szkoleń, komfortem, oszczędnościami oraz skutecznością działania.

Kiedy konieczne jest powołanie służby?

Warto wiedzieć: ustawowo pracodawca zobowiązany jest do stworzenia tzw. służby BHP w przypadku, gdy liczba osób zatrudnionych w zakładzie przekracza 100. W mniejszych przedsiębiorstwach istnieje możliwość powierzenia wykonywania zadań z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy jednemu z pracowników bądź zewnętrznej firmie, specjalizującej się w tej dziedzinie.

Projekt strony FlippStudio