Sytuacja szkolna od 1 września 2020

Zasady jakie mają panować w szkole:

Na ostatniej prasowej konferencji Ministra Edukacji Narodowej Dariusza Piontkowskiego i Zastępcy Głównego Inspektora Sanitarnego Izabeli Kucharskiej zostały przedstawione zasady bezpieczeństwa przed powrotem uczniów 1.09.2020 do placówek oświatowych.

Każdy uczeń zaczynający rok szkolny 2020/2021 powinien zastosować się do “złotych rad”. Ich celem jest pomóc w bezpiecznym powrocie do szkół. 10 zasad:

 1. Masz gorączkę, kaszel lub inne objawy choroby, zostań w domu
 2. Często myj ręce
 3. Nie dotykaj oczu, ust i nosa
 4. Zrezygnuj z podawania ręki na powitanie
 5. Uważnie słuchaj poleceń nauczyciela
 6. Używaj tylko własnych przyborów szkolnych
 7. Spożywaj swoje jedzenie i picie
 8. Unikaj kontaktu z większą grupą uczniów, np. podczas przerw
 9. Jeżeli czujesz się źle lub obserwujesz u siebie objawy chorobowe, natychmiast poinformuj o tym nauczyciela
 10. Przestrzegaj zasad bezpieczeństwa na lekcjach.

Sytuacja epidemiologiczna na terenie Polski jest stabilna. Polska jest krajem, który jeden z wielu krajów Unii Europejskiej zdecydował się na prowadzenie nauki stacjonarnie w roku szkolnym 2020/2021. Państwa takie jak: Niemcy, Francja, Hiszpanie, Włochy, Portugalia, Czechy, Austria, Holandia, Dania i Grecja również wydały taką decyzję.

Możliwe są trzy warianty funkcjonowania szkół:

 • A-tradycyjny,
 • B-mieszany,
 • C-zdalny.

Każdy wariant kształcenia jest szczególnie zależny od opinii Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej.

Wariant B – mieszany (hybrydowy) będzie obejmował uczniów pozostających na kwarantannie, przewlekle chorych, mających orzeczenie o indywidualnym nauczaniu w poradni psychologiczo-pedagogicznej. Zajęcia będą odbywały się w mniejszych grupach lub dla części klas. (np. klasy I-III – zajęcia stacjonarne, a starsze klasy zajęcia zdalne)

Wariant C – zdalny; oznaczać będzie zawieszenie wszystkich zajęć odbywających się stacjonarnie oraz przejście na nauczanie zdalne.

Przygotowania placówek szkolnych

Inspektor sanitarny odpowiedzialny jest za wydanie opinii do innej organizacji pracy szkół. Kryteriami jakimi posługuje się podczas zmiany decyzji są:

 • zakażenie w SARS-CoV-2 w szkole/ placówce
 • zwrócenie uwagi na lokalną sytuację epidemiologiczną
 • odbywanie kwarantanny przez któregoś z uczniów lub pracowników
 • opinia wydana przez lekarza (choroby przewlekłe)
 • orzeczenie – indywidualne nauczanie

Dla dyrektorów szkół oraz placówek na terenie określonych stref możliwe będą również dodatkowe zalecenia, np.:

 • ograniczenie przebywania osób trzecich na terenie placówki
 • obowiązek zachowania dystansu lub zasłanianie nosa i ust (korytarze, szatnia)
 • jedna klasa na jedną salę, pomieszczenie
 • ustalenie określonej grupy dzieci uprawnionych do korzystania z zajęć świetlicowych
 • pomiar temperatury ciała pracownikom przy wejściu do placówki
 • zakaz wyjść grupowych i wycieczek szkolnych
 • zajęcia wychowania fizycznego na powietrzu

Jak postępować w momencie podejrzenia zarażenie SARS-CoV-2?

Dziecko zostaje w budynku szkoły odizolowane, a rodzic natychmiastowo o tym poinformowany. Następstwem jest konsultacja z lekarzem, który decyduje o powrocie do szkoły lub zakażeniu. W przypadku zakażenia Państwowa Inspekcja Sanitarna prowadzi dochodzenie epidemiologiczne, tym samym ustala krąg osób możliwie narażonych oraz osoby bliskiego kontaktu z chorym wysyła na kwarantannę, za to inne osoby z kontaktu zostają objęte nadzorem epidemiologicznym.

Kwarantanna trwa 14 dni, w 10 lub 11 dniu istnieje możliwość pobrania wymazu w punkcie drive thru. Państwowa Inspekcja Sanitarna ocenia lokalną sytuację epidemiologiczną na danym obszarze oraz ustala wystąpienie przypadków zakażenia SARS-CoV-2 wśród uczniów lub pracowników placówki i na tej podstawie wydaje opinię dotyczącą zakresu zawieszenia zajęć stacjonarnych.

Źródło: gis.gov.pl

Call Now Button