Praca w nowej rzeczywistości

Praca zdalna

W ramach działań na rzecz ograniczenia kontaktów bezpośrednich pracowników do rozważenia przez pracodawców jest, jeżeli pozwala na to charakter pracy, skierowanie pracowników do pracy zdalnej. W celu umożliwienia pracownikom wykonywania pracy zdalnej w sposób zgodny z zasadami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zaleca się:

  • określenie zasad i organizacji pracy zdalnej, obejmujące m.in. stosowanie systemu zadaniowego czasu pracy, określenie godzin pracy, w których pracownik powinien pozostawać w gotowości do kontaktu z przełożonym, oraz sposobu raportowania wykonanych czynności;
  • umożliwienie pracującym zdalnie pracy w elastycznych godzinach;
  • zapewnienie środków i materiałów potrzebnych do pracy zdalnej;
  • wsparcie pracujących zdalnie w celu przygotowania w sposób zgodny z zasadami ergonomii stanowiska pracy w domu oraz wykorzystywania niezbędnego do
    wykonywania pracy sprzętu i oprogramowania komputerowego, w tym narzędzi tele- i wideokonferencyjnych.

Ograniczenie kontaktów bezpośrednich z osobami spoza zakładu pracy

Zalecamy korzystanie z komunikatorów elektronicznych. Zaleca się ograniczyć do niezbędnego minimum podróże służbowe i spotkania wymagające bezpośrednich kontaktów pracowników z osobami spoza zakładu pracy.
W przypadku konieczności bezpośredniego kontaktu z osobami z zewnątrz na terenie zakładu pracy zalecane jest:

  • rejestrowanie danych osób przychodzących z zewnątrz (imię i nazwisko, numer telefonu lub adres zamieszkania) oraz czasu ich wejścia i wyjścia;
  • informowanie osób z zewnątrz o zasadach obowiązujących aktualnie w zakładzie pracy w celu ograniczania ryzyka związanego z narażeniem na SARS-CoV-2;
  • pomiar temperatury ciała osób wizytujących (na obszarze czoła lub dolnej części szyi) – za ich zgodą na wykonanie pomiaru. Zgodnie z obowiązującymi przepisami rejestrowanie i przetwarzanie danych osobowych wymaga uzyskania zgody osób zainteresowanych.

Zalecane jest ułatwianie pracownikom korzystania z transportu indywidualnego, a ograniczenie korzystania ze zbiorowego. Celowe jest udostępnienie im parkingu samochodowego lub miejsca do bezpiecznego przechowywania rowerów oraz zachęcanie pracowników mieszkających w pobliżu zakładu pracy do przychodzenia pieszo do pracy.

Call Now Button