PRACA PRZY KOMPUTERZE

Praca przy komputerze, wykonywana codziennie dłużej niż 4 godziny, może być uciążliwa, gdyż:

 • intensywna praca wzrokowa może powodować dolegliwości wzroku, bóle głowy, zmęczenie i znużenie,
 • długotrwałe unieruchomienie może być przyczyną dolegliwości pleców, barków, kręgosłupa, spłycenia oddechu, spowolnienia krążenia, zwłaszcza w obrębie nóg,
 • zła organizacja pracy, szybkie tempo, presja terminów, odosobnienie podczas pracy, złe oprogramowanie, brak wsparcia w trudnych sytuacjach, mogą powodować stres prowadzący do zmęczenia, znużenia, frustracji, wypalenia zawodowego.

Sprawdź, czy twoje stanowisko pracy z komputerem jest ergonomiczne ?

Jeżeli:

 • odczuwasz po pracy bóle głowy, dolegliwości oczu (pieczenie, łzawienie itp.) – zwróć szczególną uwagę na oświetlenie pomieszczenia i dokumentów, kontrasty i odbicia na ekranie, odległość i kąt, pod jakim obserwujesz ekran komputera,
 • odczuwasz bóle pleców, kręgosłupa, drętwienie nóg – zwróć uwagę na swoje stanowisko, zwłaszcza na wysokość siedziska, odchylenie oparcia oraz podnóżek,
 • odczuwasz napięcie psychiczne, zmęczenie – zwróć uwagę na organizację swojej pracy, tempo, presję czasu, stosunki w zespole.

Aby zmniejszyć uciążliwość pracy, należy:

Krok 1:

 • przejrzeć trójkolorową listę kontrolną; służy ona do określenia problemu, jego analizy i oceny według załączonego klucza,
 • przejrzeć rysunki, które pokazują prawidłowe rozwiązania (nieprawidłowe – przekreślone),

Krok 2:

 • sprawdzić swoje stanowisko i organizację pracy, porównać z proponowanymi rozwiązaniami,

Krok 3:

 • poprawić wszystkie elementy stanowiska i organizacji możliwe do zmiany we własnym zakresie,
 • zgłosić przełożonemu problemy, których nie można rozwiązać samemu.
Klucz do oceny ergonomicznej:
Warunki pracy są do zaakceptowania Warunki pracy nie są optymalne Warunki pracy są nieodpowiednie
Obciążenie w zakresie analizowanego czynnika nie powinno powodować dyskomfortu, nadmiernego zmęczenia, stresu.
Nie ma potrzeby zmian.
Obciążenie w zakresie uciążliwego czynnika może powodować nadmierne zmęczenie i stres.
Potrzebna jest analiza, ocena problemu i poprawa, zwłaszcza w zakresie regulacji wysokości siedziska, oświetlenia, tempa pracy, częstości i czasu trwania czynności oraz przerw w pracy.
Czynniki uciążliwe powodują dyskomfort, bóle mięśniowo-szkieletowe, w tym kręgosłupa oraz nadmierne zmęczenie i stres.
Konieczna jest szczegółowa analiza czynników uciążliwych oraz wprowadzenie zmian. Problemy należy zgłosić przełożonemu.

 

Źródło: Ciop.pl

Call Now Button