9 maja 2019

Dobór środków ochrony indywidualnej i środków gaśniczych

 

  • Tablice, znaki, instrukcje

  • Sprzęt przeciwpożarowy i pierwszej pomocy

  • Sprzęt asekuracyjny

  • Ochrona słuchu

  • Ochrona głowy

  • Ochrona oczu, twarzy

 

  • Ochrona dróg oddechowych

  • Odzież ochronna

  • Rękawice ochronne

  • Obuwie ochronne

Call Now Button