Aktualności

Wiadomości dotyczące tematyki BHP

Mycie rąk

Poprawne mycie dłoni

Brudne ręce są przyczyną licznych chorób, a w niektórych regionach świata nawet śmierci. Wystarczy odruchowo dotknąć nieumytymi rękami okolic oczu, nosa czy ust i jesteśmy narażone na ogromne ryzyko infekcji. Dlaczego trzeba myć ręce? Każde dotknięcie klamki, banknotu czy poręczy w autobusie sprawia, że na nasze ręce dostaje się od 100 do 10 tys. komórek Read more about Poprawne mycie dłoni[…]

Prowadzenie pojazdu

Czas pracy kierowcy

Dostosowanie przepisów do wymogów Unii Europejskich Z chwilą przystąpienia Polski do Unii Europejskiej nasz kraj zobowiązał się dostosowywać swoje przepisy do przepisów unijnych. Takimi przepisami są między innymi przepisy dotyczące czasu pracy kierowców. Czas pracy kierowców w prawodawstwie Unii Europejskiej został uregulowany na poziomie rozporządzeń oraz dyrektyw Unii. Rodzaj aktu prawa Unii jakim zostały uregulowane Read more about Czas pracy kierowcy[…]

Salon fryzjerski

Zaostrzenia sanitarne u tatuażysty i fryzjera

Obecnie w tym sektorze obowiązują przepisy ogólne ustawy z 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 151 ze zm.). Regulacja ta umożliwia, w razie niebezpieczeństwa związanego z szerzeniem się zakażeń, określenie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać m.in. obiekty usługowe. Resort zdecydował się Read more about Zaostrzenia sanitarne u tatuażysty i fryzjera[…]

Spotkanie biznesowe

Starzejące się społeczeństwo a praca

Europejska strategia Jednym z priorytetów polityki unijnej odnoszącej się do rynku pracy jest zwiększenie poziomu aktywności zawodowej osób starszych. W 2000 r. Rada Europejska przyjęła Strategię Lizbońską, która zakłada osiągnięcie wskaźnika zatrudnienia osób w wieku 55-64 lata na poziomie nie niższym niż 50%. Wzrost liczby starszych pracowników na rynku pracy sprawia, jak zapewnić harmonijną współpracę Read more about Starzejące się społeczeństwo a praca[…]

Badania lekarskie - stetoskop

Obowiązkowe badania pracowników

Bezpieczne pracownicy i miejsce pracy W gestii pracodawcy leży zapewnienie pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Obowiązek ten wynika z Konstytucji RP (art. 66) i przepisów prawa międzynarodowego oraz z przepisów prawa pracy. Szczegółowo obowiązki pracodawcy w tym zakresie określają przepisy ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jedn. Dz.U. z 2014 Read more about Obowiązkowe badania pracowników[…]

Konflikt - para, agresja

Spór w pracy

Konflikty w pracy są zjawiskiem naturalnym i zdarzają się nawet w najlepiej współpracujących zespołach. Kluczową kwestię stanowi rozpoznanie podłoża sytuacji konfliktowej i dobranie odpowiednich sposobów jej rozwiązania. Konstruktywne rozstrzyganie konfliktów powinno przede wszystkim prowadzić do integracji zespołu i współpracy jego członków. W artykule podjęto próbę teoretycznego ujęcia istoty, przyczyn i sposobów rozwiązywania konfliktów w pracy, Read more about Spór w pracy[…]

Balot siana na polu

Nieszczęście przy pracach rolniczych

Ryzykowny zawód Rolnictwo to jedna z tych sekcji gospodarki, w których najczęściej dochodzi do wypadków przy pracy [wg danych KRUS]. Chociaż liczba wypadków przy pracy rolniczej spada z roku na rok, to wciąż jest relatywnie wysoka. Wskaźnik wypadkowości (liczba wypadków przypadająca na 1000 ubezpieczonych) od 1993 r. spadł z 24,6 do 10,8; zmniejszyła się również Read more about Nieszczęście przy pracach rolniczych[…]

Tankowanie pojazdu

Bezpieczeństwo na stacjach paliw płynnych

Paliwe płynne – surowce bez których człowiek nie wyobraża sobie żyć: Ropa naftowa oraz jej produkty rafineryjne i petrochemiczne stanowią jedno z ważniejszych źródeł energii, paliw i surowców, bez których życie współczesnego człowieka i jego dalszy rozwój byłoby niewyobrażalnie trudne i skomplikowane. Mimo dobrodziejstwa dla ludzkości, jakim jest ropa naftowa, niesie ona ze sobą wiele Read more about Bezpieczeństwo na stacjach paliw płynnych[…]

Call Now Button