Aktualności

Wiadomości dotyczące tematyki BHP

Prawidłowe przenoszenie ładunków

Podczas czynności podnoszenia i przenoszenia ładunków występuje znaczące obciążenie układu mięśniowo-szkieletowego wynikające z konieczności wywierania siły (siły zewnętrznej) – najczęściej masy przenoszonego ładunku. Obciążenia tego typu są zazwyczaj dobrze tolerowane przez pracowników w wieku 25-54 lata, którzy stanowią główną grupę pracowników w wieku produkcyjnym. Ze względu na zmniejszenie liczebności tej grupy zawodowej o około 20%, Read more about Prawidłowe przenoszenie ładunków[…]

Pyły przemysłowe – zagrożenie wybuchem i pożarem

Charakterystyka pyłów przemysłowych Większość pyłów przemysłowych przy odpowiednim rozdrobnieniu i stężeniu w powietrzu oraz źródle zapłonu może tworzyć atmosfery palne i wybuchowe. Dotyczy to również pyłów powstałych w procesach otrzymywania i obróbki ziaren zbóż i pasz rolniczych. Do pyłów przemysłowych palnych zalicza się m.in. pyły pochodzenia organicznego, np. pyły drewna, węgla, produktów żywnościowych (mąki, cukru). Read more about Pyły przemysłowe – zagrożenie wybuchem i pożarem[…]

Niezgodność w pracy

Konflikty w pracy są zjawiskiem naturalnym i zdarzają się nawet w najlepiej współpracujących zespołach. Kluczową kwestię stanowi rozpoznanie podłoża sytuacji konfliktowej i dobranie odpowiednich sposobów jej rozwiązania. Konstruktywne rozstrzyganie konfliktów powinno przede wszystkim prowadzić do integracji zespołu i współpracy jego członków. W artykule podjęto próbę teoretycznego ujęcia istoty, przyczyn i sposobów rozwiązywania konfliktów w pracy, Read more about Niezgodność w pracy[…]

BHP a pracownicy 50+

W większości krajów  europejskich obserwuje się systematyczny wzrost udziału w populacji ogólnej  osób po 50. roku życia. Wynika to ze stopniowego osiągania tego wieku przez  pokolenie wyżu demograficznego, urodzonego po II wojnie światowej, (tzw. „baby  boom”) oraz obserwowanego spadku dzietności w ubiegłych dziesięcioleciach. W  kontekście rynku pracy oznacza to zmniejszanie się liczby osób w wieku Read more about BHP a pracownicy 50+[…]

Nowe normy oceny drabin

Nieprawidłowy dobór drabin Nieprawidłowy dobór drabin lub ich niewłaściwy stan techniczny przyczyniają się w istotny sposób do zwiększenia ryzyka zaistnienia wypadku przy pracy. Według danych statystycznych, w 2013 r. w USA na 700 zarejestrowanych podczas wykonywania pracy upadków śmiertelnych z wysokości, 119 było związanych z różnego rodzajami drabin [“Accident Analysis and Prevention” 2014,67:30-39], a ponad Read more about Nowe normy oceny drabin[…]

Przemysł 4.0

BHP w przemyśle 4.0

W światowym przemyśle dokonuje się kolejny skok technologiczny, wykorzystujący potencjał połączonych siecią internetową maszyn i urządzeń. Nadając tej idei nazwę Przemysł 4.0, w wielu krajach mówi się o tzw. czwartej rewolucji przemysłowej. W serwisie przedstawiono nowe podejście do inteligentnego zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Wymaga ono wykorzystania nowych technologii i rozwiązań opracowanych na potrzeby obszaru związanego z bezpieczeństwem pracy. Read more about BHP w przemyśle 4.0[…]

PRACA PRZY KOMPUTERZE

Praca przy komputerze, wykonywana codziennie dłużej niż 4 godziny, może być uciążliwa, gdyż: intensywna praca wzrokowa może powodować dolegliwości wzroku, bóle głowy, zmęczenie i znużenie, długotrwałe unieruchomienie może być przyczyną dolegliwości pleców, barków, kręgosłupa, spłycenia oddechu, spowolnienia krążenia, zwłaszcza w obrębie nóg, zła organizacja pracy, szybkie tempo, presja terminów, odosobnienie podczas pracy, złe oprogramowanie, brak Read more about PRACA PRZY KOMPUTERZE[…]

DIABETYK W PRACY

Cukrzyca to choroba cywilizacyjna XXI wieku, w odniesieniu do której w ostatnich latach odnotowuje się wyraźny wzrost liczby zachorowań.  Według danych Światowej Federacji Cukrzycy (International Diabetes Federation IDF), w 1985 roku na tę chorobę chorowało 30 milionów ludzi, podczas gdy obecnie liczba ta sięga już 415 milionów, a według przewidywań IDF, do 2040 roku przekroczy Read more about DIABETYK W PRACY[…]

Call Now Button