Aktualności

Wiadomości dotyczące tematyki BHP

PRACA NA WYSOKOŚCI

Prace na wysokości – podstawowe informacje należą do prac szczególnie niebezpiecznych, upadek z wysokości jest bardzo częstą przyczyną wypadków, na ogół ciężkich lub śmiertelnych. W roku 2002, zgodnie z danymi GUS, upadek stanowił przyczynę ponad 30 % wszystkich wypadków przy pracy, odnotowanych w Polsce. Dlatego podczas różnego rodzaju robót budowlanych, bardzo często wykonywanych na wysokości, muszą Read more about PRACA NA WYSOKOŚCI[…]

CHOROBY ZAWODOWE

Wykaz chorób zawodowych (rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie chorób zawodowych, t.j.Dz.U. 2013, poz. 1367) 1) zgłoszenie: podejrzenia choroby zawodowej oraz jej rozpoznanie może nastąpić u pracownika lub byłego pracownika, w okresie jego zatrudnienia w narażeniu zawodowym lub po zakończeniu pracy w takim narażeniu, lecz nie później niż w okresie, który został określony w Read more about CHOROBY ZAWODOWE[…]

Call Now Button