BEZPIECZNY POSIŁEK W DOBIE PANUJĄCEJ PANDEMII

Czy wirus może przemieszczać się za pomocą żywności? Na to pytanie odpowiedział Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) opublikował on informację, iż nie ma dowodów na to, że żywność może być źródłem lub pośrednim ogniwem transportu wirusa SARS COV-2.

W zachowaniu bezpieczeństwa mikrobiologicznego żywności, bardzo istotne jest jednak rygorystyczne zachowanie podstawowych zasad bezpieczeństwa żywności, które mają na celu zapobiec jej zanieczyszczeniu, w tym również wtórnemu zanieczyszczeniu na etapie dystrybucji jak i sprzedaży.

Ważna obróbka termiczna

Żywność należy poddać obróbce termicznej w celu zneutralizowania wirusa. Koronawirus ulega zniszczeniu, gdy zastosuje się odpowiednią kombinację czasu i temperatury np. 60stC przez 30 min. Żywność taka jak np. mięso, produkty surowe, dla których obróbka cieplna jest typowym sposobem na eliminację zanieczyszczenia mikrobiologicznego, w tym również SARS COV-2.

Działania przedsiębiorcy oraz pracownika branży spożywczej

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) zaleca, aby stosować do określonych zasad, w celu zredukowania ekspozycji i transmisji chorób, które obejmują:

  • Właściwą higienę rąk
  • Zasady bezpieczeństwa żywności
  • Ograniczenie przez pracowników bliskiego kontaktu z każdą osobą, która ma objawy chorobowe ze strony układu oddechowego (kichanie, kaszel)
  • Osoby chore wykazujące ww. objawy nie mogą pracować w zakładach spożywczych.

Pracownicy branży spożywczej muszą myć ręce m.in.:

  • Przed rozpoczęciem pracy;
  • Przed kontaktem z żywnością, która jest przeznaczona do bezpośredniego spożycia, ugotowana, upieczona, usmażona;
  • Po obróbce lub kontakcie z żywnością surową, nieprzetworzoną;
  • Po zajmowaniu się odpadami/śmieciami;
  • Gdy mieli kontakt z pieniędzmi.

Przedsiębiorcy branży spożywczej mając na uwadze obowiązujące przepisy w zakresie bezpieczeństwa żywności, zarówno producenci żywności, sklepy oraz hurtownie powinny przeanalizować wewnętrzne procedury czyszczenia i dezynfekcji powierzchni roboczych oraz wzmogły nadzór nad przestrzeganiem zasad higieny przez pracowników.

Źródło: gov.pl

Call Now Button