Salon fryzjerski

Zaostrzenia sanitarne u tatuażysty i fryzjera

Obecnie w tym sektorze obowiązują przepisy ogólne ustawy z 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 151 ze zm.). Regulacja ta umożliwia, w razie niebezpieczeństwa związanego z szerzeniem się zakażeń, określenie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać m.in. obiekty usługowe. Resort zdecydował się Read more about Zaostrzenia sanitarne u tatuażysty i fryzjera[…]

Spotkanie biznesowe

Starzejące się społeczeństwo a praca

Europejska strategia Jednym z priorytetów polityki unijnej odnoszącej się do rynku pracy jest zwiększenie poziomu aktywności zawodowej osób starszych. W 2000 r. Rada Europejska przyjęła Strategię Lizbońską, która zakłada osiągnięcie wskaźnika zatrudnienia osób w wieku 55-64 lata na poziomie nie niższym niż 50%. Wzrost liczby starszych pracowników na rynku pracy sprawia, jak zapewnić harmonijną współpracę Read more about Starzejące się społeczeństwo a praca[…]

Badania lekarskie - stetoskop

Obowiązkowe badania pracowników

Bezpieczne pracownicy i miejsce pracy W gestii pracodawcy leży zapewnienie pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Obowiązek ten wynika z Konstytucji RP (art. 66) i przepisów prawa międzynarodowego oraz z przepisów prawa pracy. Szczegółowo obowiązki pracodawcy w tym zakresie określają przepisy ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jedn. Dz.U. z 2014 Read more about Obowiązkowe badania pracowników[…]

Call Now Button