Konflikt - para, agresja

Spór w pracy

Konflikty w pracy są zjawiskiem naturalnym i zdarzają się nawet w najlepiej współpracujących zespołach. Kluczową kwestię stanowi rozpoznanie podłoża sytuacji konfliktowej i dobranie odpowiednich sposobów jej rozwiązania. Konstruktywne rozstrzyganie konfliktów powinno przede wszystkim prowadzić do integracji zespołu i współpracy jego członków. W artykule podjęto próbę teoretycznego ujęcia istoty, przyczyn i sposobów rozwiązywania konfliktów w pracy, Read more about Spór w pracy[…]

Balot siana na polu

Nieszczęście przy pracach rolniczych

Ryzykowny zawód Rolnictwo to jedna z tych sekcji gospodarki, w których najczęściej dochodzi do wypadków przy pracy [wg danych KRUS]. Chociaż liczba wypadków przy pracy rolniczej spada z roku na rok, to wciąż jest relatywnie wysoka. Wskaźnik wypadkowości (liczba wypadków przypadająca na 1000 ubezpieczonych) od 1993 r. spadł z 24,6 do 10,8; zmniejszyła się również Read more about Nieszczęście przy pracach rolniczych[…]

Call Now Button