27 kwietnia 2016 r. o godz.11:00 podczas targów SAWO, w budynku MTP, odbędzie się konferencja pod tytułem „Zdrowie pracownika zyskiem firmy” wraz z debatą „Służba bhp - dziś i jutro”. 

Wydarzenie zaplanowane jest na drugi dzień Międzynarodowych Targów Ochrony Pracy, Pożarnictwa i Ratownictwa SAWO 2016.

W programie wydarzeń zostanie podjęta tematyka indywidualnych i społecznych konsekwencji niewłaściwych warunków pracy w Polsce, w tym kosztów ponoszonych przez przedsiębiorstwa. Zostaną zaprezentowane różne aspekty i mechanizmy tych zachowań. Na jednym biegunie zestawione zostaną przykłady konsekwencji prawnych dla firm i osób, a na biegunie przeciwnym przeanalizowane zostaną przykłady skutecznych inicjatyw i przykładnych praktyk w zakresie prewencji i promocji zdrowia w miejscu pracy.

Do drugiej części konferencji, jaką będzie debata „Służba bhp - dziś i jutro” będą promowani na pierwszym miejscu pracownicy służby bhp, a także przedstawiciele instytucji i firm pracujących na tym obszarze. Panel dyskusyjny poświęci czas na zagadnienia rzeczywistości towarzyszącej codziennej pracy służby bhp, a następnie skupi się nad interpretacją definicji wypadku, jako pojęcia w wielu sytuacjach spornego i wywołującego wiele trudności i nieporozumień. W programie dyskusji są również obrady nad szczególną rolą kursów BHP i cyklicznych szkoleń BHP. Przedstawiciele Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP dokonają ustaleń i zaplanowania działań dotyczących potrzeby integracji środowiska BHP.
Wstęp na konferencję jest bezpłatny, lecz obowiązkowa jest wcześniejsza rejestracja w terminie do 15 kwietnia 2016 r.