Przedstawiamy informację o ofercie studiów organizowanych przez Centrum Edukacyjne (informacje można uzyskać po tel 22 623 37 85 lub 22 623 37 56). Studia są adresowane do absolwentów szkół wyższych, szczególnie politechnik, szkół technicznych i przyrodniczych, a także do osób chcących podjąć zatrudnienie w służbie BHP, świadczących już usługi w zakresie szkoleń lub kursów BHP, lub tych, które chcą specjalizować się w tej tematyce.

STUDIA PODYPLOMOWE z zakresu BHP pod nazwą „Bezpieczeństwo i ochrona człowieka w środowisku pracy” organizowane są przez Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych Politechniki Warszawskiej.

Zamierzeniem w/w studiów BHP jest wykształcenie u studentów wiedzy oraz umiejętności pozwalających na aktywne realizowanie zadań służby BHP. Absolwenci studiów będą potrafili ocenić ryzyko zawodowe, nauczą się rozpoznawania i ograniczania zagrożeń występujących w środowisku pracy oraz wpływu procesów produkcyjnych i technologicznych na środowisko naturalne.

W programie studiów zawarte jest 12 przedmiotów dotyczących wszystkich aspektów problematyki bezpieczeństwa, higieny i ergonomii pracy. Jest on realizowany w okresie dwóch lub trzech semestrów różniących się między sobą ilością i długością sesji. Studia obejmują również procesy stworzenia i obrony pracy dyplomowej.

Wykładowcami jest sześćdziesięciu specjalistów z poszczególnych dziedzin, dysponujący wieloletnim stażem zawodowym i dydaktycznym.