Stężony dezodorant aktywny

Bardzo skuteczne blokowanie nieprzyjemnych zapachów w szambach, tłuszczownikach, zbiornikach gnojowicy poprzez biochemiczne oddziaływanie na cuchnące gazy.


Właściwości:


- blokuje nieprzyjemne zapachy,

- dezodoryzuje ciekłe ścieki, powierzchnie i atmosferę,

- pozostawia przyjemną, delikatną woń.

Sposób działania:


Sole metaliczne i produkty biochemiczne działają oksydacyjno-redukcyjnie na cząsteczki i śmierdzące gazy, Działanie to powoduje zaniknięcie nieprzyjemnych zapachów na kilka dni. Czynnik perfumujący zawarty w preparacie uzupełnia działanie dezodoryzujące pozostawiając przyjemny zapach. Nie zawiera żadnych środków bakteriobójczych ani substancji przeszkadzających w obróbce biologicznej. Pozwalają natychmiastowo neutralizować nieprzyjemne zapachy, np. w czasie odmulania lub w oczekiwaniu na pierwsze efekty oczyszczania biologicznego.

Skład:


- mieszanina aromatycznych, biodegradujących środków zapachowych składników aktywnych i soli metalicznych,

- wygląd: ciecz,

- gęstość ok.1

- zapach; przyjemny,

- pH: 5

Dziedziny stosowania:

- pomieszczenia przemysłowe, dla zwierząt, itp.,

- przemysł rolno-spożywczy,

- kubły na śmieci,

- zbiorniki tłuszczów, szamba, kanalizacja, itp.

Wskazówki przy stosowaniu:

Dezodoryzacja przyśpieszona:

Szamba, zbiorniki tłuszczów, itp.

Stosować 0,5 – 1 l na 10 m3 . Przed zaaplikowaniem rozcieńczyć w 10 l wody. Jeśli to jest konieczne kontynuować obróbkę aplikując 0,1 – 0,2 l na tydzień.

Oczyszczanie:

Lokale, powierzchnie, grunty, itp.

Rozpylanie:

Otoczenie, atmosfera, itp.

Rozcieńczyć stężenia 0,05% i rozpylać. DEO 504.120 a jest dezodorantem bezzapachowym.


Bezpieczeństwo:

Produkt biologiczny nie zawierający żadnych zarodków groźnych dla ludzi, flory i fauny. Odnośnie biodegradacji odpowiada normom europejskim. Podobnie jak przy wszystkich środkach czyszczących stosować się do instrukcji użycia.

Posiada atest Państwowego Zakładu Higieny nr: HK/M/0742/03/2001.


Przechowywanie:

- 2 lata w temp. 5 – 400 C

- chronić przed mrozem i dostępem dzieci

- przed użyciem dobrze wymieszać