Oferowane biopreparaty zawierają mikroorganizmy występujące w środowisku naturalnym człowieka. Nigdy nie były ulepszane genetycznie. Jako mikroorganizmy saprofityczne są przyjazne dla ludzi, flory i fauny.