Firma CONCEPT BHP chcąc przyczynić się do poprawy stanu naszego środowiska proponuje Państwu usługi polegające na biologicznym wspomaganiu  procesu BIOLOGICZNEGO OCZYSZCZANIA ścieków, oczek wodnych i wód powierzchniowych poprzez zastosowanie specjalnie przygotowanych hodowli mikroorganizmów.
Opisany proces jest optymalizowany przez natlenienie z wykorzystaniem strumienic napowietrzających.

OFERUJEMY:

  • Doradztwo techniczne i konsultacje,
  • Oznaczenie wytypowanych parametrów wód
  • Likwidację odorów (ścieki, osady, odpady, kanalizacja)
  • Rewitalizację oczek wodnych
  • Poprawę parametrów pracy oczyszczalni
  • Biologiczne wspomaganie procesów oczyszczania ścieków przemysłowych:

-          przemysł rafineryjny i petrochemiczny,
-          przemysł chemiczny,
-          papiernie,
-          browarnictwo,
-          przetwórstwo owocowo-warzywne,
-          cukrownie,
-          rzeźnie, ubojnie,
-          mleczarnie i inne.

  • Biologiczne czyszczenie ścieków bytowo-gospodarczych
  • Biologiczne czyszczenie kanalizacji
  • Usuwanie i degradację węglowodorów (oleje, smary, woski, parafiny, itp.)