Warsztaty pod nazwą "Ochrona przed zagrożeniami elektromagnetycznymi" skierowane są do specjalistów BHP, którzy zainteresowani są zagadnieniem praktycznego zastosowania ochrony przed zagrożeniami elektromagnetycznymi na stanowisku pracy. Wykłady poprowadzą dr inż. Jolanta Karpowicz oraz dr inż. Krzysztof Gryz z Państwowego Instytutu Badawczego.

Program warsztatów i szkolenia BHP:
Regulacje dotyczące rozpoznania źródeł pola elektromagnetycznego oraz bezpośrednich i pośrednich zagrożeń elektromagnetycznych na stanowisku pracy
Zakres obowiązków użytkownika źródła pola elektromagnetycznego oraz stanowiska pracy 
Procedury dokumentacji rozpoznania i oceny zagrożeń elektromagnetycznych wraz ze stosowaniem środków ochronnych
Ćwiczenia w zakresie rozpoznawania skali zagrożeń elektromagnetycznych oraz skali ryzyka na wybranych stanowiskach pracy w placówce opieki zdrowotnej
Kursy BHP dotyczące skalowania oceny zagrożeń elektromagnetycznych w przedsiębiorstwie przemysłowym
Szkolenia BHP dotyczące praktycznej oceny zagrożeń elektromagnetycznych i ryzyka zawodowego na wybranych stanowiskach pracy biurowej

tel. 22 623 36 76