Częstotliwość przeprowadzania, zakres i czas trwania okresowego szkolenia bhp określone są w § 15 - Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. „w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy” ( Dz.U. Nr 180, poz. 1860 z późń. zmian.). Pierwsze szkolenie okresowe należy przeprowadzić w okresie do 12 miesięcy od rozpoczęcia pracy na stanowiskach administracyjno – biurowych oraz robotniczych. W przypadku osób na stanowiskach kierujących pracownikami pierwsze szkolenie okresowe należy przeprowadzić w okresie do 6 miesięcy od rozpoczęcia pracy.

Aby otrzymać dopasowaną do państwa potrzeb ofertę prosimy o kontakt telefoniczny:

508 653 852 , 506 086 492 lub pocztą elektroniczną na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 
Charakterystyka szkoleń:
 
 1. Szkolenie BHP umożliwia zapoznanie się z zasadami pracy w bezpiecznych warunkach. Przedstawia formy wykonywanych obowiązków tak, aby  nie dopuścić do stanu zagrożenia oraz właściwych reakcji wobec zaistniałego niebezpieczeństwa.

Szkolenia  powinny odbywać się w godzinach pracy, jeżeli nie – czas poświęcony na szkolenie traktowany jest jako nadgodziny.

Rodzaj szkolenia Data szkolenia
Szkolenie wstępne

wtorki: 9:30 - 11:30 oraz uzgodnienie terminu indywidualnie

Szkolenie okresowe dla osób kierujących pracownikami 24.10.2018 r. oraz uzgodnienie terminu indywidualnie
Szkolenie okresowe administr.-biurowe 25.10.2018 r. oraz uzgodnienie terminu indywidualnie
Szkolenie okresowe dla robotników 26.10.2018 r. oraz uzgodnienie terminu indywidualnie

 

Wyróżnia się dwa rodzaje szkoleń:

 • Wstępne
 • Okresowe

 

2. Szkolenie wstępne:

 • pracownik odbywa je koniecznie przed objęciem danego stanowiska
 • dotyczy:
  • nowozatrudnionych pracowników,
  • studentów odbywających praktykę zawodową
  • uczniów szkół zawodowych odbywających naukę zawodu
 • przeprowadzone jest jedynie w formie instruktażu.
 • dzieli się je na:
  • ogólne - kwestie prawa pracy, pierwszej pomocy i ochrony przeciwpożarowej;
  • stanowiskowe – zagadnienia:  ergonomia, ryzyko zawodowe i ochrona przed nim; oddzielne dla każdego stanowiska;

 

3. Szkolenie okresowe:

 • odbywa się w trakcie zatrudnienia, służy przypomnieniu i uaktualnieniu informacji ze szkolenia wstępnego
 • przeprowadza się w formie:
  • kursu – trwa nie krócej niż 15 godzin lekcyjnych; składa się z zajęć teoretycznych i praktycznych,
  • seminarium – obejmuje nie mniej niż pięć godzin lekcyjnych,
  • samokształcenia kierowanego –uzupełnianie wiedzy i umiejętności w zakresie bhp, na podstawie materiałów przekazanych przez organizatora szkolenia  przy zastosowaniu poczty, Internetu oraz możliwość konsultacji ze specjalistami BHP
 • dotyczy:
  • pracodawców i innych osób kierujących pracownikami  - przeprowadza się je nie rzadziej niż raz na 5 lat. Pierwsze szkolenie okresowe należy przeprowadzić w okresie do 6 miesięcy od momentu zatrudnienia.
  • pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych - przeprowadza się tylko w formie instruktażu, nie rzadziej niż raz w roku na stanowiskach, na których występują szczególnie duże zagrożenia. Jeżeli takie zagrożenia nie występują nie rzadziej niż raz na 3 lata. Pierwsze szkolenie okresowe należy przeprowadzić w okresie do 12 miesięcy od momentu zatrudnienia.
  • pracowników inżynieryjno-technicznych  - przeprowadza się nie rzadziej niż raz na 5 lat. Pierwsze szkolenie okresowe należy przeprowadzić w okresie do 12 miesięcy od momentu zatrudnienia.
  • pracowników służby BHP  - przeprowadza się nie rzadziej niż raz na 5 lat. Pierwsze szkolenie okresowe należy przeprowadzić w okresie do 12 miesięcy od momentu zatrudnienia.
  • pracowników administracyjno-biurowych i innych  - przeprowadza się) nie rzadziej niż raz na 6 lat. Pierwsze szkolenie okresowe należy przeprowadzić w okresie do 12 miesięcy od momentu zatrudnienia.

 

4. Mogą być organizowane i prowadzone przez pracodawców lub jednostki prowadzące działalność szkoleniową w dziedzinie BHP.

 

5. Każde odbyte szkolenie powinno zostać udokumentowane:

 • Wstępne – oświadczenie pracownika o jego odbyciu oraz wypełnienie „karty szkolenia wstępnego w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy”.
 • Okresowe – zaświadczenie od organizatora o pozytywnym wyniku egzaminu.

A dokumenty powinny znajdować się w aktach pracownika.