UWAGA !

WIOSENNA PROMOCJA SZKOLEŃ WSTĘPNYCH DLA PRACOWNIKÓW

BUDOWLANYCH KRAJOWYCH I CUDZOZIEMCÓW- CENA  30 zł,

DLA POZOSTAŁYCH - 40 zł

 

W ramach kompleksowej obsługi w zakresie BHP zapewniamy: Przeprowadzanie szkoleń BHP wstępnych i okresowych Ocenę i dokumentację ryzyka zawodowego Udział w przeglądach i kontrolach maszyn i urządzeń Udział w postępowaniach powypadkowych...
Częstotliwość przeprowadzania, zakres i czas trwania okresowego szkolenia bhp określone są w § 15 - Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. „w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy” ( Dz.U. Nr 180,...
Kodeks pracy nałożył na pracodawców obowiązek informowania pracowników o ryzyku zawodowym występującym na danym stanowisku pracy (art. 226 k.p.). Zgodnie z tym artykułem, pracodawca jest zobowiązany poinformować pracowników o zagrożeniach,...
Postępowanie powypadkowe przeprowadza zespół powypadkowy. Obowiązek powołania tego zespołu ciąży na pracodawcy ( 3 § rozporządzenia Rady Ministrów z 28.7.1998 r. w sprawie ustalania przyczyn wypadków przy pracy oraz sposobu ich udokumentowania, a...
Ryzyko zawodowe to prawdopodobieństwo wystąpienia niepożądanych zdarzeń związanych z wykonywaną pracą, powodując straty, w szczególności wystąpienia u pracowników niekorzystnych skutków zdrowotnych w wyniku zagrożeń zawodowych występujących w...
Wymóg opracowania instrukcji bezpieczeństwa pożarowego wynika z postanowień 6 ust.. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i...

Za marketing w internecie i naturalne pozycjonowanie w internecie tej witryny odpowiada firma www.matysart.pl.